Vytvorila dedina, tancuje mesto

Vytvorila dedina, tancuje mesto

Program predstavil dvoch choreografov z novej generácie, ktorí hľadajú inšpiráciu pre svoju tvorbu predovšetkým vo folklóre. Výsledkom ich práce nie je len folklórne predstavenie, ale aj prienik ľudových prvkov do iných druhov umenia. Hlavnou myšlienkou je predstaviť tradičnú ľudovú kultúru ako zdroj inšpirácie a základ tvorby u mladej generácie choreografov s cieľom spájať tradičné a súčasné. Prostredníctvom ukážok z ich tvorby diváci spoznajú rôzne tanečné regióny Slovenska, a možnosti ktoré v rámci tvorivej práce ponúkajú.

Účinkujú : Ladislav Cmorej, Peter Kocák, Ján Ševčík, Peter Vajda.

vlado@rozhybkosti.sk